Johan Bålman

jurist - esamverkansprogrammet

Johan har arbetat som it-jurist på Skatteverket i många är. Därefter har han bl.a. ingått, först i E-delegationens sekretariat sedan i eSams (e-Samverkansprogrammet) kansli. Johan har lett juridiska expertgrupper sedan i början på 00-talet. Resultatet har blivit en stor mängd vägledningar och rättsliga uttalanden för myndigheter.