Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Maja Fjaestad

Statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Ansvarsområde:

 • Socialtjänstpolitik
 • Funktionshinderspolitik
 • Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Äldrefrågor
 • E-hälsa
 • Forskningssamordning inom hälso- och sjukvård


Utbildning:

 • Docent 2017
 • Lektor/associate professor 2016
 • Teknologie doktorsexamen 2010
 • Poppius journalistskola 2007
 • Gästdoktorand vid STS-program på MIT, Boston 2002
 • Civilingenjörsexamen i teknisk fysik, KTH 2000
 • A-och B-kurs i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, 1998-1999
 • Studentexamen, naturvetenskaplig linje 1995


Befattningar och uppdrag:

 • Statssekreterare, Socialdepartementet 2018-2019
 • Samhällspolitisk chef i fackförbundet Kommunal 2016-2018
 • Statssekreterare, Statsrådsberedningen 2014-2016
 • Forskare, Avd. för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH 2010-2014
 • Pre/postdoctoral fellow, Max Planck-institutet för vetenskapshistoria, Berlin 2007-2010
 • Ämnessakkunnig, Näringsdepartementet 2007
 • Politiskt sakkunnig, Miljö- och samhälssbyggnadsdepartementet, 2004-2006
 • Doktorandtjänst vid Avd. för teknik- och vetenskapshistoria, KTH, 2001-2004 samt 2007-2009