Mattias Larsson

avdelningschef och CIO på Skolverket

Mattias Larsson är avdelningschef för verksamhetsutvecklingsstöd på Skolverket och CIO. Avdelningen ansvarar bl.a. för utvecklingsportföljerna, processutvecklingen, it-verksamheten och den digitala utvecklingsplanen på Skolverket. Mattias har lång erfarenhet av digital utveckling från andra myndigheter och den privata sektorn