Nils Fjelkegård

departementssekreterare, regeringskansliet


Nils Fjelkegård är kansliråd på Enheten för digital förvaltning, Infrastrukturdepartementet och arbetar bl.a. med frågor om auktorisationssystem för elektronisk identifiering och digital post. Han har en bakgrund från E-legitimationsnämnden där han jobbade som jurist mellan 2011-2015, bl.a. med att utveckla det juridiska ramverket på e-legitimationsområdet.