PROGRAM ELEGDAGARNA 2020

för DIG SOM Digitaliserar sverige

Vi fyller två dagar med högaktuella presentationer och seminarier med ledande företrädare från världen och Sverige. Syftet med eventet är att skapa en bred förståelse bland alla aktörer inom den offentliga sektorn om varför digital identitet, integritet och tillgänglighet är en förutsättning för en framgångsrik digitalisering, hur alla delar hänger ihop, och – inte minst – visa vad man behöver göra.


Program och talare uppdateras regelbundet!

DAG 1

Dag ett sker i plenum med högaktuella talare med inspirerande och breda perspektiv!

Introduktion

Per Mosseby

Digitala identiteter – en tillväxtmotor i Kanada

Joni Brennan - President, Digital ID & Authentication Council of Canada

I Kanada insåg man tidigt att framgångsfaktorn i digitaliseringen var säkra identiteter. Man skapade ett ekosystem som bygger på öppenhet och som inkluderar såväl privat som offentlig sektor. Man skapade DIACC – Digital Identity and Authentication Council of Canada – för att låsa upp potentialen i den digitala ekonomin och i det digitala samhället och skapade ett ramverk för att ge medborgare, myndigheter och företag ett skalbart system för e-legitimering med målet att sänka kostnader och skapa bättre tjänster med det övergripande målet att bidra till ökad tillväxt i den kanadensiska ekonomin. OBS! Presentationen är på engelska.

Ett digitalt Europa

Gertrud Ingestad - EU Director-General for the European Commission’s IT-Department DIGIT

EU har skapat ett gränslöst Europa med frihandel och en gemensam marknad. Men hur skall dessa principer fungera när världen digitaliseras i rask takt? Och vad händer med den fria rörligheten när det istället för landsgränser skapas ”digitala” gränser mellan olika länder? Är kanske identiteten nyckeln till framgångsrik digitalisering på europeisk nivå?


Välkommen till mäss-ytan och träffa alla företag och organisationer som är på plats.

Vi bjuder på kaffe och tilltugg!

Digitalt så in i Norden – Finland

Petteri Ihalainen - Senior Specialist, National Cyber Security Center, Finland

Trots att vi i Norden traditionellt har haft snarlika sätt att organisera våra samhällen har vi valt olika sätt att möta digitaliseringen. Här presenteras Finlands inriktning och de lärdomar man har dragit av hur man organiserar landets digitalisering och e-legitimering.

Digitalt så in i Norden – Norge

Stig Slaatto-Hornnes - Seniorrådgivare och produktchef, ID-porten Digitaliseringsdirektoratet Norge

Trots att vi i Norden traditionellt har haft snarlika sätt att organisera våra samhällen har vi valt olika sätt att möta digitaliseringen. Här presenteras Norges inriktning och de lärdomar man har dragit av hur man organiserar landets digitalisering och e-legitimering.


Välkommen till restaurang Cabaret i Folkets Hus för en fantastisk sittande lunch tillsammans med alla andra deltagare.

Mäss-ytan är öppen hela lunchen!

Hur kan vi digitalisera för en bättre välfärd?

Maja Fjaestad - Stadssekreterare hos socialminister Lena Hallengren

I dag pågår en mängd digitala initiativ inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Statens uppgift på området är bl.a. att sätta upp ramar, peka på riktning och verka för en utveckling där digitaliseringen bidrar till en mer jämlik och effektiv socialtjänst och hälso- och sjukvård. Maja Fjaestad kommer att redogöra för regeringens insatser på området samt resonera kring den tekniska utvecklingen och vad samhället behöver beakta för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Vad står på regeringens agenda?

Sebastian de Toro - Statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Regeringen har högt ställda ambitioner för Sveriges digitalisering. Samtidigt faller en stor del av arbetet på verksamheterna i kommuner och regioner som har sina egna prioriteringar att förhålla sig till. Vad är på regeringens digitaliseringsagenda för 2020 och vad ser man som de viktigaste prioriteringarna för kommuner, regioner och enskilda myndigheters digitaliseringsarbete?


Digital integritet – frihet eller fängelse?

Daniel Akenine - Teknikchef för Microsoft i Sverige och ledamot Digitaliseringsrådet

I Mikael Westberg - Rättschef Försäkringskassan I Dick Jacobsson - nCipher I PTS

Det revolutionerande med den digitala världen är att den är gränslös. Men hur är det i praktiken? Det är långt ifrån självklart för en offentlig organisation att kunna använda utländska molntjänster och hur reglerna skall tolkas är långt ifrån självklart. På samma sätt har GDPR skapat en så stor osäkerhet i vissa fall att man hellre än att riskera att göra fel, undviker att erbjuda vissa digitala tjänster. Var det detta vi ville uppnå med alla regleringar kring integritet? Är e-legitimationer kanske den ”silver bullet” som löser alla knutar? Och hur skall någon med verkliga problem att lösa i sin IT-verksamhet förhålla sig till alla motstridiga uppfattningar?

Välkommen till mäss-ytan och träffa alla företag och organisationer som är på plats.

Vi bjuder på kaffe och kaka!

Är en inkluderande digitalisering en utopi? Panelsamtal om det digitala utanförskapeT

Hans-Eric Holmqvist - Fd särskild utredare i Reboot-utredningen | Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG | Malin Bohlin - Chef för enheten för digital förvaltning Infrastrukturdepartementet | Terese Raymond - Nationell koordinator Digidel | Katrin Westling Palm - Generaldirektör Skatteverket | Malin Ekman Aldén - Generaldirektör MFD

Vi har ett självklart krav att alla skall inkluderas när vi digitaliserar samhället. Samtidigt brottas vi med stora svårigheter att få med individer som inte har personnummer, äldre som saknar tekniska möjligheter, yngre som hindras av rättsliga skäl och individer som inte kan företräda sig själva i den digitala världen. Är det ens möjligt att nå visionen om en inkluderande digitalisering och vad måste vi i så fall göra för att lyckas?

Talare presenteras snart

Mer information kommer snart

DE RATIONELLA SVENSKARNA

FREDRIK LINDSTRÖM

Författare, komiker och programledare

Ett föredrag om svensk mentalitet i allmänhet och om de extrema värderingar som präglar oss vid internationella jämförelser. Rationalitet och modernitet är honnörsord i det svenska samhället, och i föredraget tas exempel upp på vår relation till teknik, innovationer och samhällsförändring samt hur den svenska självbilden förändrats sedan mitten av 1900-talet. Vad har det inneburit att så snabbt gå från ett traditionellt samhälle till ”världens modernaste land” och hur ser underlaget ut idag för att vi ska kunna upprätthålla denna identitet?

Dagen avrundas med nätverksmingel!

Skön livemusik, härliga medmänniskor och välsmakande mat och dryck.

DAG 2

Dag två är utformad med tre fullmatade seminariespår där vi går djupare in på ämnena Samverkan, Verksamhet och Innovation & Teknik. Dag två kommer du kunna bygga din dag utefter dina egna intressen genom att kombinera sessioner från olika spår.

Spår: SAMVERKAN

Moderator: Per Mosseby

Skolverkets nya sektorsansvar för digitalisering

Mattias Larsson - Avdelningschef Verksamhetsutvecklingsstöd Skolverket

Skolverket har fått ett samlat ansvar när det gäller de statliga insatserna för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i skolan. Hur kommer Skolverket att ta sig an det nya ansvaret och inom vilka områden kommer Skolverket att kliva fram?

Lightning talk - Framtidens digitala fullmakter

Bolagetsverket - Joakim Nyström

Skatteverket - Jan Sjösten

Kairos Future - Magnus Kempe

Vi har framgångsrikt byggt vår digitalisering på det faktum att individer kan identifiera sig elektroniskt – som individer och representanter för sig själva. Men så fort man kommer utanför individens sfär uppstår problem. För att ta digitaliseringen till nästa steg måste vi skapa lösningar för hur firmatecknare identifierar sig, hur gode män kan representera individer digitalt och hur föräldrar kan företräda sina barn på ett säkert sätt i den digitala världen. Vilka möjligheter står till buds och hur bör vi ta oss an detta problem?

LIGHTNING TALK: E-underskrifter

Moderator: Internetstiftelsen Eva Sartorius


CGI - Gunnar Klintberg | Cybercom - Roberth Lundin | Signicat - John Erik Setsaas | Kammarkollegiet - Jan Lundh | iDsec Solutions - Martin Lindström

Elektroniska underskrifter är hörnstenar i varje digitaliseringsresa. I den här sessionen diskuterar några av de ledande leverantörerna och experterna kring e-underskrifter vad man ska tänka på när man implementerar underskriftstjänster och hur det hänger ihop med de e-legitimationer man använder.

två sidor av samma mynt -

e-leg & signaturer

PTS - Björn Scharin | DIGG - Roger Fagerud, Strateg Digital identitet

eIDAS-förordningen är central i digitaliserings- arbetet och den täcker såväl elektroniska identiteter som elektroniska underskrifter. I Sverige har dock ansvaret för respektive område lagts på olika myndigheter - Digg ansvarar för identitetsfrågorna och PTS ansvarar för underskrifterna. I den här sessionen klargör vi de olika områdena, vad ni behöver förhålla er till i eIDAS-förordningen och - inte minst - vem ni skall vända er till för olika frågor.

SVerige och europa - vad

häNder med EIDAS?

DIGG - Lotta Hämäläinen, Leveransområdesansvarig Digital identitet

Det händer mycket kring gränsöverskridande identiteter just nu; Sverige har påbörjat arbetet med att ansluta svenska e-legitimationer för användning i Europa och inom EU pågår en översyn av eIDAS-ramverket för att öka såväl tillgänglighet som användbarhet. DIGG ger en färsk uppdatering av vad som händer och vad vi kan vänta oss under 2020.

Single Digital Gateway - EN GEMENSAM DIGITAL INGÅNG TILL EUROPA

DIGG - Viktoria Hagelstedt, Leveransledare med ansvar för Single digital gateway

Single digital gateway – en gemensam digital ingång till Europa. DIGG är nationella samordnare för införanden av EUs förordningen om en gemensam digital ingång till Europa (ofta kallad Single digital gateway - SDG). SDG ska förenkla för människor och företag som vill leva och verka inom EU. Det ska finnas tillgång till information och digitala tjänster på samma sätt för EU-medborgare som för medborgare i det egna landet. Det innebär att en användare ska kunna logga in och genomföra sitt ärende helt digitalt inom ett antal utpekade områden. Det här ställer krav på att eIDAS fungerar.

Välkommen till restaurang Cabaret i Folkets Hus för en fantastisk sittande lunch tillsammans med alla andra deltagare.

Mässytan är öppen hela lunchen!

Privacy by design - hur man gör och varför det är så viktigt

Vitaly Friedman - Smashing Magazine

GDPR-meddelanden, cookie-godkännanden, push-meddelanden, appinstallations-meddelanden, videouppspelningar och irriterande popup-fönster. Varje gång vi går in på en ny webbplats känns det som en kamp mot alla irriterande marknadsföringsmeddelanden som oändligt strömmar mot oss. Om du har undrat varför en produkt som du letade upp i en sökmotor plötsligt dyker upp i alla dina sociala kanaler, är det kraften i datainsamling du bevittnar. Det finns med andra ord mycket kvar att göra kring den personliga integriteten.

Under den här sessionen kommer Vitaly att utforska UX-mönster kring integritet, tekniker, strategier och viktiga beslut att beakta när man utformar och bygger integritetsmedvetna webbplatser och applikationer. Han kommer också att diskutera hur e-legitimationer kan vara ett verktyg för att ge användare möjlighet att ta kontroll över sin data och integritet. Du får en palett med användbara verktyg kringtillämpliga tekniker och bra exempel på hur du kan hålla dina digitala kanaler GDPR-kompatibla och med användarens integritet i fokus.

Observera att presentationen är på engelska.

HAR DU KOLL PÅ SÄKERHETEN? FEM SAKER DU BEHÖVER VETA

Anne-Marie Eklund Löwinder - Säkerhetschef Internetstiftelsen

Vi ska se över våra rutiner! Det är ofta svaret när något oförutsett händer. Men när det gäller IT-säkerhet kan din organisation vara förberedd och faktiskt undvika obehagliga överraskningar. Ett första steg är att just se över rutinerna för IT-säkerhet! Anne Marie Eklund Löwinder är en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter och här ger hon fem konkreta råd för att du ska ha koll på säkerheten.

DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG

I Sverige har vi en lång tradition av nära samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor – så även i vår digitalisering och inte minst när det gäller e-legitimering och elektroniska underskrifter. Men lika viktig som digital samverkan är inom landet är vårt utbyte med våra nordiska grannländer och med övriga europeiska länder.

Så om digitalisering är en lagsport –

hur skall vi samverka när arenan blir allt större? Från DIGG-perspektiv- vart befinner vi oss nu?

Spår: VERKSAMHET

Moderator: Fresia Pérez - Sunet

Auktorsationssystem

Nils Fjelkegård - Kansliråd på Enheten för digital förvaltning, Infrastrukturdepartementet

Regeringen har för avsikt att i september 2020 lämna en proposition om auktorisationssystem för elektronisk identifiering och digital post. Bland de förslag som övervägs finns bl.a. krav på statliga myndigheter att nyttja de tjänster som tillhandahålls inom ramen för inrättade auktorisationssystem (valfrihetssystem) för elektronisk identifiering, en ändrad ombudsmodell samt ett möjliggörande för vissa privata utförare av offentligfinansierad verksamhet att anskaffa tjänster för elektronisk identifiering genom auktorisationssystem.

Nils Fjelkegård, berättar om regeringens arbete med förslagen och på vilket sätt de påverkar de olika inblandade aktörerna.

Digitaliseringsresan inom Sveriges domstolar – Case: Domstolsverket

Lena Nilsson - IT Direktör Domstolsverket

Sveriges domstolar är mitt uppe i en genomgripande digitaliseringsresa som förändrar såväl arbetssätt som hur parter, medborgare och myndigheter kan interagera med domstolarna. Digitaliseringen av Sveriges domstolars verksamhet syftar ytterst till att säkerställa ett högt förtroende hos allmänheten, göra det enklare för medborgare och parter i deras kontakter med domstolarna, samt att förbättra såväl kvaliteten som effektiviteten i domstolarnas och rättsväsendets verksamhet. Viktiga komponenter i digitaliseringen är ökade möjligheter till digitalt in- och utflöde till och från domstolarna, möjligheter till digitalt bevarande (e-arkiv) samt utveckling av de första e-tjänsterna.

I denna case study beskrivs hur man arbetar med att skapa målbilder för digitaliseringen inom Sveriges domstolar och lärdomar från det pågående arbetet.

Tjänstelegitimation –

hävstången för den interna digitaliseringen

Talare presenteras snart

I takt med digitaliseringen inom offentlig sektor har tjänstelegitimationen seglat upp som en allt viktigare fråga. Skall den vara kortbaserad eller mobil? Skall man få använda sin privata e-legitimation? Vilka tjänster skall man komma åt med den? Vilka LOA-krav gäller egentligen? I den här sessionen lyfter vi frågorna från ett verksamhetsperspektiv och hjälper dig hitta svaren till dina utmaningar.

Hur du kan upptäcka och

motverka missbruk av e-leg

Johan Bålman - jurist eSamverkansprogrammet

Per Furberg - Advokat, deltagare i eSamsverkansprogrammets expertgrupp i juridik.

En e-legitimation ökar säkerheten enormt jämfört andra inloggnings- och identifieringsmetoder. Men även den säkraste teknik kan missbrukas i bedrägliga syften. I den här sessionen delar Pensionsmyndigheten med sig av

sina erfarenheter kring:

• Hur missbruket går till

• Vilka lagbrott som missbruket innebär

• Vad som kan göras för att förhindra missbruk

• Goda exempel som Pensionsmyndigheten och Min Pension gjort för att förhindra missbruk

E-leg för alla –

behöver det vara så svårt?

Moderator: Eva Sartorius Internetstiftelsen


Michael Åkerman - Migrationsverket | Johan Henrikson - Freja eID | Regeringskansliet | Sunet

Sveriges digitalisering förutsätter en e-legitimation för alla och där är vi inte idag. Men svaret är kanske inte en universell lösning, utan flera lösningar från olika parter. I det här samtalet diskuteras vilka alternativ som redan finns och vilka möjligheter som väntar runt hörnet.

Elektroniska Underskrifter som en del av något större

Magnus Lundqvist

IT chef Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden (EKN) har under året infört en fullt digital tjänst för att ansöka om och bevilja exportkreditgarantier. Det inkluderar interaktion och steg som tas och undertecknas av såväl interna handläggare som externa sökande exportörer och banker. För att kunna digitalisera tjänsterna har EKN också tagit fram ett EKN eID som erbjuds till internationella kunder som inte har svenskt personnummer. Det har krävts ett bra samarbete med flera olika aktörer för att utveckla e-tjänst, legitimeringstjänst och underskriftstjänst och att göra det i enlighet med DIGG:s riktlinjer.

Välkommen till restaurang Cabaret i Folkets Hus för en fantastisk sittande lunch tillsammans med alla andra deltagare.

Mässytan är öppen hela lunchen!

PRIVACY BY DESIGn - HUR MAN GÖR OCH VARFÖR DET ÄR SÅ VIKTIGT

Vitaly Friedman - Smashing Magazine

GDPR-meddelanden, cookie-godkännanden, push-meddelanden, appinstallations-meddelanden, videouppspelningar och irriterande popup-fönster. Varje gång vi går in på en ny webbplats känns det som en kamp mot alla irriterande marknadsföringsmeddelanden som oändligt strömmar mot oss. Om du har undrat varför en produkt som du letade upp i en sökmotor plötsligt dyker upp i alla dina sociala kanaler, är det kraften i datainsamling du bevittnar. Det finns med andra ord mycket kvar att göra kring den personliga integriteten.

Under den här sessionen kommer Vitaly att utforska UX-mönster kring integritet, tekniker, strategier och viktiga beslut att beakta när man utformar och bygger integritetsmedvetna webbplatser och applikationer. Han kommer också att diskutera hur e-legitimationer kan vara ett verktyg för att ge användare möjlighet att ta kontroll över sin data och integritet. Du får en palett med användbara verktyg kringtillämpliga tekniker och bra exempel på hur du kan hålla dina digitala kanaler GDPR-kompatibla och med användarens integritet i fokus.

Observera att presentationen är på engelska.

HAR DU KOLL PÅ SÄKERHETEN? FEM SAKER DU BEHÖVER VETA

Anne-Marie Eklund Löwinder - Säkerhetschef Internetstiftelsen

Vi ska se över våra rutiner! Det är ofta svaret när något oförutsett händer. Men när det gäller IT-säkerhet kan din organisation vara förberedd och faktiskt undvika obehagliga överraskningar. Ett första steg är att just se över rutinerna för IT-säkerhet! Anne Marie Eklund Löwinder är en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter och här ger hon fem konkreta råd för att du ska ha koll på säkerheten.

DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG

I Sverige har vi en lång tradition av nära samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor – så även i vår digitalisering och inte minst när det gäller e-legitimering och elektroniska underskrifter. Men lika viktig som digital samverkan är inom landet är vårt utbyte med våra nordiska grannländer och med övriga europeiska länder.

Så om digitalisering är en lagsport – hur skall vi samverka när arenan blir allt större?

Från DIGG-perspektiv - vart befinner vi oss nu?

Spår: INNOVATION & TEKNIK

Moderator: Kristofer von Beetzen - Freja eID

Riksbankens arbete med

digitala centralbankspengar

Mithra Sundberg - Enhetschef för E-kronapiloten SVERIGES RIKSBANK

I Sverige minskar kontantanvändningen snabbare än i många andra länder. Mot bakgrund av den snabba utvecklingen kring elektroniska betalningar utreder Riksbanken om kronor behöver ges ut i elektronisk form, så kallade e-kronor. Varför behövs e-kronor och hur skulle detta kunna fungera i praktiken? Och om detta blir verklighet, hur hänger det i såfall ihop med medborgarnas digitala identitet?

Digitala identiteter i en

5G-värld

Mats Mägiste - Head of Emerging technologies i Telia Company

5G är nästa generations mobilnätverk som kommer ge avsevärt högre kapacitet, hastighet och täckning. Med 5G kommer ”den ständigt uppkopplade världen” att kunna bli verklighet med allt vad det innebär av såväl möjligheter som risker. Hur skall vi förhålla oss till den nya tekniken och vilken roll har de digitala identiteterna i den nya, ständigt uppkopplade värld som växer fram?

introduktion till FIDO och WEBAUTH

Sebastian Elfors - Solutions Architect EMEA YUBICO

Introduktion till FIDO och WebAuthn

FIDO och WebAuthn är globala standarder för säker autentisering på webben och de stöds av några av världens största onlinetjänster. I den här sessionen får du en introduktion till funktionerna och tekniken, som ger dig insikter kring hur dessa standarder skulle kunna bidra till era tjänster.

internet of things

Shahid Raza - Director of Cybersecurity RISE, Research Institutes of Sweden

Internet of Things är inte lägre bara ett ”buzzword”, allt fler maskiner, apparater och saker är uppkopplade. Men precis som människor måste ha en identitet för att kunna verka i den digitala världen måste saker ha det också. Och vad gör vi när de mänskliga och maskinella identiteterna måste börja samspela på allvar?

Observera att presentationen är på engelska.

Kan tekniken rädda välfärden?

Peter Larsson - Seniorrådgivare Sveriges Ingenjörer

Vården och välfärden utmanas av den förändrade demografin med en allt äldre befolkning. Samtidigt måste verksamheterna spara pengar och kraven på att eliminera stress och belastningsskador hos medarbetarna växer. Är digitala tjänster, robotar och artificiell intelligens det som kommer att rädda välfärden i framtiden? Peter Larsson är regeringens särskilde utredare i frågan och den 11 mars 2020 presenteras utredningen.

Lightning talk: Blockchain

Moderator: Leif Johansson Sunet


David Suomalainen - Styrgrupp inom EU för Blockchain | Patrik Andersson - MyData | Magnus Kempe - Kairos Future

Blockchain-tekniken har gått ifrån att ha varit en hajpad teknik för kryptovalutor till att vara ett alternativ för en lång rad tillämpningar såväl kommersiellt som inom offentlig sektor. Här i Sverige undersöks exempelvis möjligheten att dokumentera lagfarter med tekniken och inom EU finns en styrgrupp som arbetar specifikt med blockchain. I panelen skall vi reda ut vilka praktiska tillämpningar olika verksamheter skulle kunna ha och vilka begränsningar tekniken har.

Välkommen till restaurang Cabaret i Folkets Hus för en fantastisk sittande lunch tillsammans med alla andra deltagare.

Mässytan är öppen hela lunchen!

PRIVACY BY DESIGN - HUR MAN GÖR OCH VARFÖR DET ÄR SÅ VIKTIGT

Vitaly Friedman - Smashing Magazine

GDPR-meddelanden, cookie-godkännanden, push-meddelanden, appinstallations-meddelanden, videouppspelningar och irriterande popup-fönster. Varje gång vi går in på en ny webbplats känns det som en kamp mot alla irriterande marknadsföringsmeddelanden som oändligt strömmar mot oss. Om du har undrat varför en produkt som du letade upp i en sökmotor plötsligt dyker upp i alla dina sociala kanaler, är det kraften i datainsamling du bevittnar. Det finns med andra ord mycket kvar att göra kring den personliga integriteten.

Under den här sessionen kommer Vitaly att utforska UX-mönster kring integritet, tekniker, strategier och viktiga beslut att beakta när man utformar och bygger integritetsmedvetna webbplatser och applikationer. Han kommer också att diskutera hur e-legitimationer kan vara ett verktyg för att ge användare möjlighet att ta kontroll över sin data och integritet. Du får en palett med användbara verktyg kringtillämpliga tekniker och bra exempel på hur du kan hålla dina digitala kanaler GDPR-kompatibla och med användarens integritet i fokus.

Observera att presentationen är på engelska.

HAR DU KOLL PÅ SÄKERHETEN? FEM SAKER DU BEHÖVER VETA

Anne-Marie Eklund Löwinder - Säkerhetschef Internetstiftelsen

Vi ska se över våra rutiner! Det är ofta svaret när något oförutsett händer. Men när det gäller IT-säkerhet kan din organisation vara förberedd och faktiskt undvika obehagliga överraskningar. Ett första steg är att just se över rutinerna för IT-säkerhet! Anne Marie Eklund Löwinder är en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter och här ger hon fem konkreta råd för att du ska ha koll på säkerheten.

DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG

I Sverige har vi en lång tradition av nära samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor – så även i vår digitalisering och inte minst när det gäller e-legitimering och elektroniska underskrifter. Men lika viktig som digital samverkan är inom landet är vårt utbyte med våra nordiska grannländer och med övriga europeiska länder.

Så om digitalisering är en lagsport – hur skall vi samverka när arenan blir allt större?

Från DIGG-perspektiv - vart befinner vi oss nu?

Talare 2020

uppdateras regelbundet

På förra årets upplaga av e-legitimationsdagarna medverkade 44 talare. I år blir det ännu mer innehållsrikt! Vi samlar ett brett nätverk av samverkanspartners och experter i ämnet, från såväl leverantörssidan som från det offentliga, för att synliggöra sammanhang kring digitaliseringen ur ett svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv.

President - Digital ID & Authentication Council of Canada

fredrik lindström

Författare, komiker och programledare

Generaldirektör - DIGG

Statssekreterare hos Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Säkerhetschef - Internetstiftelsen

EU Director-General for the European Commission’s IT-Department, DIGIT

Teknik- och säkerhetschef - Microsoft

Statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Seniorrådgivare och produktchef

- ID-porten Digitaliseringsdirektoratet

Creative Lead - Smashing Magazine

Generaldirektör - Skatteverket

Senior Specialist - National Cyber Security Center, Finland

Mikael Westberg

Rättschef - Försäkringskassan

Enhetschef för e-kronapiloten - Sveriges Riksbank

Uppdragsledare - Bolagsverket

Head of Emerging Technologies - Telia

Director of Cybersecurity - RISE Research Institutes of Sweden

Styrgrupp inom EU för Blockchain & Departementssekreterare - Regeringskansliet

Särskild utredare i Reboot-utredningen.

Fd Generaldirektör Swedac

Nationell koordinator och campaign manager - Digidelnätverket

Matti kovalainen

AB Svenska Pass

Generaldirektör MFD

Jan Lundh

Ramavtalsansvarig - Kammarkollegiet

Departementsråd - Enheten för digital förvaltning, Infrastrukturdepartementet

IT-direktör - Domstolsverket


VD - Freja eID


VP of Identity and Innovation

- Signicat

Senior adviser - PTS avdelning för säker kommunikation

Digital Strateg - Skatteverket

Säkerhetsarkitekt - Cybercom


kristofer von beetzen

Chief Product Officer - Freja eID


Konsult - MyData


Enhetschef - Sunet Infrastrukturtjänster

Departementssekreterare, Regeringskansliet

Service Manager Signature Service

- CGI Sverige

Lösningsarkitekt & teknisk ansvarig

- Exportkreditnämnden

Director Retail & Finance - Kairos Future

Försäljningschef - nCipher Security


Senior Security Architect - iDsec Solutions

Solutions Architect EMEA

- YUBICO

Identity management senior advisor

- Internetstiftelsen

Seniorrådgivare vid

Sveriges Ingenjörer

Ängla Eklund

Associate - Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Avdelningschef och CIO Verksamhetsutvecklingsstöd -Skolverket

Leveransledare för samordna digital utveckling på DIGG och Nationell samordnare för Single Digital Gateway.

IT-strateg med särskild inriktning mot eIDAS, eID och e-underskrift - DIGG


Expert Mobility / Requirement Analyst, Migrationsverket

Nils Fjelkegård

Kansliråd på Enheten för digital förvaltning, Infrastrukturdepartementet


Jurist eSamverkansprogrammet

Leveransledare - Digital identitet och inkludering, DIGG


Advokat - Deltagare i eSamverkansprogrammets expertgrupp i juridik

Moderator Per Mosseby

Per Mosseby har en bakgrund som internetentreprenör, kommun- och landstingspolitiker och direktör för digitaliseringen på Sveriges kommuner och landsting. Idag arbetar han som senior rådgivare och är styrelseordförande för doktor.se.

Nätverka och mingla!

På e-legitimationsdagarna finns alla de aktörer som har betydelse för hur Sverige möter utmaningarna kring digitala identiteter - från Regeringen och myndigheter till samverkansforum, federationer och leverantörer. Och lika viktigt är att du får chansen att träffa andra i samma situation som ni befinner er i, där ni kan dela erfarenheter och råd.


2020 satsar vi på mer samverkansytor. I den stora utställningsytan kommer ni träffa många av de myndigheter och leverantörer som har svaren på era praktiska utmaningar.

Börja nätverka redan nu!

Gå med i gruppen ”E-legitimationsforum” där du redan nu kan delta i samtalet, knyta kontakter och dela med dig av insikter. ”E-legitimationsforum” är ett nybildat diskussionsforum i det sociala nätverket Linkedin som bildats och underhålls av e-legitimationsdagarna.

MINGEL DAG 1

Den första dagen av e-legitimationsdagarna avrundas med ett mingel du absolut inte vill missa!


Efter en lång och informationsfylld konferensdag med arbetsrelaterat nätverkande är det alltid lika skönt att mingla runt lite mer informellt. Skön loungemusik, härliga medmänniskor och välsmakande mat och dryck.