Renée Skiver

IT-upphandlare vid Statens Inköpscentral - Kammarkollegiet

Renée började med it-uppdrag hos Polisen och fortsatte sedan med upphandling. 2010 började hon på Kammarkollegiet med it-upphandling. Åren 2014-2015 arbetade Renée vid Tullverket med upphandling och e-handel, men är nu åter tillbaka på Kammarkollegiet sedan 2016. Renée tycker att miljöfrågor i upphandling är en mycket viktig del. Hennes största drivkraft är att förbättra, förfina och förenkla för de som ska avropa från de statliga ramavtalen.