Roberth Lundin

Säkerhetsarkitekt - Cybercom


Elektroniska identiteter, behörigheter, underskrifter och smarta

kort är Roberths passion här i livet. Roberth har en lång erfarenhet

och kunnande och är en av Sveriges ledande experter och debattörer

inom området.


Roberth har en god känsla för teknik tillsammans med regelverk,

policy och affärer. Helheten är viktigt för Roberth som trivs i roller

där hans analytiska och kreativa egenskaper samverkar för att driva

projekt och utvecklingen till slutmålet. Exempel är stora komplexa

infrastrukturella system för elektroniska identiteter inom ett IAM

system med hantering av kort, lösenord, behörigheter, PKI,

utgivning och kataloger.