Roger Fagerud

IT-strateg, digg


Roger Fagerud är IT-strateg med särskild inriktning mot eIDAS, eID och e-underskrift.

Roger har sedan 1990 arbetat med digitalisering av offentlig sektor. Sedan 2013 har den huvudsakliga inriktningen varit eID och e-underskrift, först som projektledare med uppdrag att införa e-underskrift på en myndighet och sedan på E-legitimationsnämnden/DIGG.


Roger ansvarade för etablering av den Svenska eIDAS-noden och representerar Sverige i de forum EU-kommissionen driver för implementering av eIDAS-förordningen.