Partner Advokat på Mannheimer Swartling

Anders Bergsten

Anders Bergsten ingår i Mannheimer Swartlings Corporate Commercial, Tech och IP-grupp och är baserad på byråns kontor i Stockholm. Han biträder klienter i ett brett spektrum av nationella och internationella projekt, med fokus på IT- och teknikområdet. Anders verksamhet består främst av rådgivning i komplexa leverans-, outsourcing- och upphandlingsprojekt, samt rådgivning i integritets-, personuppgifts- och informationssäkerhetsfrågor. Anders började på byrån 2006 och är medlem i Sveriges Advokatsamfund. Han har en kandidat juristexamen från Uppsala universitet och har studerat juridik vid University of Sydney.

Speaking at:
No items found.