Regeringens särskilda utredare

Anna Kinberg Batra

Anna Kinberg Batra är regeringens särskilda utredare med uppdrag att kartlägga och analysera utvecklingen på betalningsmarknaden och statens framtida roll på denna marknad. Anna Kinberg Batra är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har lång erfarenhet av både privat och offentlig sektor liksom från politiken – bl.a. som partiledare för Moderaterna under 2015–2017 och som ordförande för riksdagens finansutskott 2010-2014. Därutöver är Anna engagerad i styrelseuppdrag för en rad olika företag. Fotograf är Kristian Pohl.

Speaking at:
Dag 1
May 11, 2022 9:40 AM
KEY NOTE

Innovation, säkerhet och inkludering på betalningsmarknaden