FÖRSÄLJNINGSCHEF - NCIPHER SECURITY

Dick Jacobsson

Dick är ansvarig för nCiphers verksamhet i norra Europa, DACH och Centraleuropa. nCipher tillhandahåller genom sina krypteringsprodukter en möjlighet att säkra data i många slags miljöer. Kryptering är också en allt mer grundläggande funktion i all digitalisering, exempelvis inom IoT och e-identiteter. Dick har tidigare varit ansvarig för att bygga upp Hewlett Packards IT-säkerhetsavdelning i Norra Europa och har sen 25 år arbetat inom detta område ur olika perspektiv.

Speaking at:
No items found.