FÖRFATTARE, KOMIKER OCH PROGRAMLEDARE

Fredrik Lindström

Författare, komiker och programledare. Ett föredrag om svensk mentalitet i allmänhet och om de extrema värderingar som präglar oss vid internationella jämförelser. Rationalitet och modernitet är honnörsord i det svenska samhället, och i föredraget tas exempel upp på vår relation till teknik, innovationer och samhällsförändring samt hur den svenska självbilden förändrats sedan mitten av 1900-talet. Vad har det inneburit att så snabbt gå från ett traditionellt samhälle till ”världens modernaste land” och hur ser underlaget ut idag för att vi ska kunna upprätthålla denna identitet?

Speaking at:
Day 1
Nov 11, 2020 1:00 PM
DE RATIONELLA SVENSKARNA

FREDRIK LINDSTRÖM - Författare, komiker och programledare