Samhällspolitisk chef på Microsoft

Frida Orring

Frida Orring är samhällspolitisk chef på Microsoft sedan sommaren 2021 och arbetar i gränssnittet mellan teknik, juridik och politik i syfte att säkerställa att Microsoft på bästa vis bidrar till den digitala samhällsutvecklingen. Hon är utbildad jurist och kommer senast från Integritetsskyddsmyndigheten IMY där hon främst arbetat med dataskyddsfrågor inom ramen för den Europeiska Dataskyddsstyrelsen. Hon har även mångårig erfarenhet inom områdena mänskliga rättigheter, cybersäkerhet och internets styrning från arbete vid EU:s Utrikestjänst, Utrikesdepartementet och Sveriges FN-representation.

Speaking at:
No items found.