SERVICE MANAGER SIGNATURE SERVICE - CGI SVERIGE

Gunnar Klintberg

Gunnar Klintberg arbetar som IT säkerhetskonsult, tjänsteägare och tjänsteutvecklare inom området digitala signaturer och autentiseringslösningar på CGI. Han har i snart 20 år arbetat med digitala signaturer och autentiseringslösningar mot ett flertal statliga myndigheter, kommuner, landsting samt och privata näringslivet. Gunnar besitter inte bara djup teknisk kunskap, utan har även mycket goda kunskaper om de tekniska standarder som reglerar området Betrodda tjänster samt de juridiska frågeställningar som man måste ha kontroll på vid implementation av underskriftslösningar.

Speaking at:
No items found.