SÄRSKILD UTREDARE I REBOOT-UTREDNINGEN. FD GENERALDIREKTÖR SWEDAC

Hans-Eric Holmqvist

Statssekreterare på justitiedepartementet med ansvar för bl a statlig förvaltning. Planeringschef i Statsrådsberedningen.Ordförande för valmyndigheten.Har som utredare tagit fram förslagen om bildandet av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Ledde utredningen om effektivare styrning av digitala tjänster.

Speaking at:
No items found.