LÖSNINGSARKITEKT & TEKNISK ANSVARIG - EXPORTKREDITNÄMNDEN

Karl-Johan Sedvall

Karl-Johan Sedvall arbetar som systemansvarig och lösningsarkitekt på Exportkreditnämden (EKN) sedan 2013, där han bland annat ansvarat för införandet av en ny kundportal, e-legitimering och e-underskrift. Karl-Johan har en bred erfarenhet av systemutveckling och operations inom offentlig och finansiell sektor i Sverige, Irland och Storbritannien. Han är utbildad systemvetare och arbetade innan EKN på LeasePlan och Hewlett Packard.

Speaking at:
No items found.