GENERALDIREKTÖR SKATTEVERKET

Katrin Westling Palm

Katrin Westling Palm är sedan november 2017 generaldirektör på Skatteverket och mellan 2010-2017 var hon generaldirektör och chef för Pensionsmyndigheten. Dessförinnan var hon överdirektör vid Skatteverket där hon även varit ekonomidirektör och planeringschef 1997–2004. Katrin Westling Palm är i dag även ledamot i flera rådgivande organ t.ex. Rådet för digitalisering, Ekonomistyrningsverkets insynsråd samt ordförande i e-Sam.

Speaking at:
No items found.