IT-DIREKTÖR - DOMSTOLSVERKET

Lena Nilsson

Lena Nilsson är IT-direktör på Domstolsverket, tillika avdelningschef på myndighetens IT-avdelning. IT-avdelningen ansvar för drift, utveckling och förvaltning av Sveriges Domstolars gemensamma system och infrastruktur, den långsiktiga IT-strategin och samordning av övergripande IT-frågor inom Sveriges Domstolar och mellan Sveriges Domstolar och andra myndigheter. Lena Nilsson har en bred erfarenhet av att leda utvecklingsarbete, både utifrån ett verksamhetsperspektiv och ett IT-perspektiv. Hon har tidigare erfarenhet från flera roller på Jordbruksverket och dessförinnan som konsult inom utvecklingsfrågor både inom myndigheter och privata organisationer.

Speaking at:
No items found.