Samordnare brottsförebyggande på Nationellt bedrägericentrum, Nationella operativa avdelningen (NOA)

Lotta Mauritzson

25 års erfarenhet av brottsförebyggande arbete först inom det privata näringslivet och de senaste 5 åren på Polismyndigheten med inriktning bedrägerier.

Speaking at:
Dag 2
May 12, 2022 2:25 PM
BEDRÄGERIER & ORGANISERAD BROTTSLIGHET

Bedrägerier & organiserad brottslighet