Jurist på DIGG

Louise Wikström

Louise Wikström är jurist på DIGG och arbetar bland annat med Ena – Sveriges digitala infrastruktur, myndighetens uppdrag att ge juridisk vägledning i digitaliseringsfrågor samt med införandet av auktorisationssystem för tjänsterna e-legitimation och digital post.

Speaking at:
Dag 2
May 12, 2022 12:10 PM
RÄTTSLIG ÖVERFLYGNING ÖVER E-LEGITIMATIONSOMRÅDET

Rättslig överflygning över e-legitimationsområdet