DEPARTEMENTSRÅD - ENHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET

Malin Bohlin

Malin Bohlin är ekonom med examen från Uppsala universitet. Efter ett par år på Business Sweden i Holland flyttade hon hem till Sverige för en tjänst på Budgetavdelningen på Finansdepartementet. År 2015 blev hon huvudman för välfärdsfrågor på Avdelningen för offentlig förvaltning med ansvar att utveckla regelverk för privata utförare av offentligfinansierade välfärdstjänster. Sedan 2018 är hon chef på enheten för digital förvaltning på Infrastrukturdepartementet. Enheten ansvarar för förvaltnings gemensamma digitaliseringsfrågor, däribland utveckling av regelverk och policy för infrastruktur för elektronisk informationsutbyte, e-legitimationer och digital post. En drivkraft är att jobba för att den offentliga förvaltningen ska ligga i framkant när det gäller att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Speaking at:
No items found.