GENERALDIREKTÖR MFD

Malin Ekman Aldén

Malin Ekman Aldén är sedan 1 februari 2017 generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD. MFD är en myndighet med uppdraget att följa upp och stödja genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken. Myndigheten ska bland annat göra detta genom att stödja användandet av verktyg som välfärdsteknik, innovation och standardisering. MFD har också varit en av de myndigheter som ingått i arbetet kring Vision e-hälsa. Malin har tidigare arbetat flera år inom Regeringskansliet bland annat som chef för äldre- och funktionshindersfrågor. Hon har också en bakgrund inom civilsamhället där hon främst arbetat med internationellt utvecklingssamarbete och funktionsnedsättning

Speaking at:
No items found.