HEAD OF EMERGING TECHNOLOGIES - TELIA

Mats Mägiste

Mats Mägiste arbetar till vardags i rollen som Head of Emerging technologies i TeliaCompany. Mats har ett förflutet med mer än 20 år inom IT i ledande roller och som CTO i Cygate och även tidigare i Martinsson. De senaste fyra åren har han byggt upp Telias innovationssatsning, arbetat med ny Enterprise arkitektur för bolaget och granskar nu den teknik som skall säkra operatörernas relevans framåt. Identiteter och digitala associationer (kopplingar) mellan människor och maskiner har varit en röd tråd i detta arbete. Mats är även aktiv part bakom det standardiseringsförslag som nu ligger i GSMA/3GPP för hur identiteter skall hanteras i 5G.

Speaking at:
No items found.