KANSLIRÅD PÅ ENHETEN FÖR DIGITAL FÖRVALTNING, INFRASTRUKTURDEPARTEMENTET

Nils Fjelkegård

Nils Fjelkegård är kansliråd på Enheten för digital förvaltning, Infrastrukturdepartementet och arbetar bl.a. med frågor om auktorisationssystem för elektronisk identifiering och digital post. Han har en bakgrund från E-legitimationsnämnden där han jobbade som jurist mellan 2011-2015, bl.a. med att utveckla det juridiska ramverket på e-legitimationsområdet.

Speaking at:
No items found.