Chief Digital Officer på SKR

Patrik Sundström

Patrik Sundström är Chief Digital Officer på SKR och har i den rollen ansvar för att hålla ihop SKR:s samlade arbete med digitalisering av offentlig sektor. Patrik har lång erfarenhet från policyutveckling på nationell nivå och är bland annat en av arkitekterna bakom regeringens och SKR:s gemensamma satsning Vision ehälsa 2025.

Speaking at:
Dag 1
May 11, 2022 11:50 AM
VAD STÅR PÅ KOMMUNERS OCH REGIONERS DIGITALISERINGSAGENDA?

Vad står på kommuners och regioners digitaliseringsagenda?