ADVOKAT - DELTAGARE I ESAMVERKANSPROGRAMMETS EXPERTGRUPP I JURIDIK

Per Furberg

Per Furberg är advokat. Han har anlitats om sekreterare, konsult och expert i ett stort antal statliga utredningar. Han ingår i eSam juridiska expertgrupp.

Speaking at:
No items found.