SENIORRÅDGIVARE VID SVERIGES INGENJÖRER

Peter Larsson

Peter Larsson är seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer och ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. Han har under 2019/20 varit särskild utredare för Utredningen om Välfärdsteknik i äldreomsorgen (Socialdepartementet). Peter har en bred erfarenhet från samhällslivets olika delar, landsting, kommun, regering och riksdag samt näringslivets olika delar. Peter har även tidigare gjort statliga utredningar inom andra fält. Inblicken i vård och omsorg kommer främst från sex år hos Fysioterapeuterna (tidigare sjukgymnastförbundet).

Speaking at:
No items found.