Grundare Optio AB

Peter Sporrstedt

Peter Sporrstedt är grundare och styrelseordförande i företaget Optio AB som är Sveriges första privata förvaltarenhet i aktiebolagsform. Optio AB har varit verksamt i 10 år. Nu har bolaget Intressebevakaren AB grundats som tar sats mot digitala stöd för gode män och förvaltare. Praktisk erfarenhet av digitala legitimationer kommer från tiden som förvaltningsjurist på Överförmyndarförvaltningen i Västerås stad och utvecklingen av e-tjänster fram till idag där praktiska svårigheter med e-legitimation behöver lösas för gode män, förvaltare, huvudmän, m.fl. Peter är utbildad jurist från Uppsala universitet och har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och digital utveckling från beställarsidan hos myndigheter.

Speaking at:
No items found.