VP Product Development på Internetstiftelsen / Moderator Elegdagarna

Staffan Hagnell

Staffan drev under 80- och 90-talet konsult och utbildningsverksamhet kring nätverk, internet och informationssäkerhet. Han har sedan 2000 arbetat för Internetstiftelsen med tjänsteutveckling och främjandesatsningar och idag ansvarig för Internetstiftelsens två federation, Skolfederation och Sambi. Staffan är civilingenjör teknisk fysik och Fil kand. företagsekonomi.

Speaking at:
No items found.