SENIORRÅDGIVARE OCH PRODUKTCHEF - ID-PORTEN DIGITALISERINGSDIREKTORATET

Stig Slaatto-Hornnes

Stig Hornnes arbetar på Digitaliseringsdirektoratet i Norge, som inrättades så sent som 1 januari 2020. Direktoratet är bland annat ansvarigt för att samordna digitaliseringsarbetet i den norska offentliga sektorn och samtidigt utveckla och driver ett antal norska gemensamma lösningar. Stig har arbetat i flera olika roller i direktoratet och ansvarar nu för ID-porten, som är en gemensam lösning för att logga in på offentliga tjänster online.

Speaking at:
No items found.