IT-specialist Digital utveckling på DIGG

Sven-Erik Ceedigh

Sven-Erik Ceedigh är certifierad IT-arkitekt med 20 års erfarenhet av digital utveckling inom offentlig sektor. Han arbetar på DIGG som IT-specialist inom området Samordna digital utveckling med särskilt fokus på digital identitet och e-legitimering inom ramen för Single Digital Gateway (SDG-förordningen). Sven-Erik har bl.a. en tidigare bakgrund inom polisen som systemutvecklare, IT-arkitekt och Enterprisearkitekt inom områden som mjukvaruutveckling, säkerhetsarkitektur, teknisk infrastruktur och systemintegration. Han har tidigare bl.a. arbetat som lösningsarkitekt i polisens utveckling av e-tjänster och digitala kanaler med fokus på e-legitimering och digital post och han drivs av att jobba med utveckling för samhällets digitalisering som kombinerar arkitektur, säkerhet och juridik.

Speaking at:
Dag 2
May 12, 2022 12:10 PM
SINGLE DIGITAL GATEWAY - EN GEMENSAM DIGITAL INGÅNG TILL EUROPA

Single Digital Gateway - en gemensam digital ingång till Europa