NATIONELL KOORDINATOR OCH CAMPAIGN MANAGER - DIGIDELNÄTVERKET

Terese Raymond

Terese Raymond är pedagog, konceptutvecklare och utbildningsproducent. Hon är även nationell samordnare för Digidelnätverket vars syfte är att främja digital delaktighet och möjliggöra för personer att höja sin digitala kompetens. Terese har en bakgrund som metodutvecklare inom civilsamhällets organisationer. Som utbildningsproducent har hon bland annat arbetat med Forum för levande historia, UR och Universitets- och högskolerådet. Hennes huvudsakliga drivkraft är att använda digitaliseringens möjligheter för att stärka lärande, delaktighet och demokrati.

Speaking at:
No items found.