Integritetspolicy

E-legitimationsdagarna förklarar i denna Integritetspolicy vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter. Vi hoppas du tar dig tid till att läsa Integritetspolicyn så att du förstår hur vi agerar för att skydda din integritet.

E-legitimationsdagarna följer dessa riktlinjer:

  • Vi samlar inte in mer information än nödvändigt
  • Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi har specificerat
  • Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt
  • Vi sprider inte dina uppgifter till tredje part
1. INSAMLING AV INFORMATION NÄR DU BOKAR BILJETT.

Du kan inte boka biljett till e-legitimationsdagarna utan att lämna ifrån dig någon personlig information. Den personliga information som du lämnar i samband med din bokning av biljett kommer att sparas. Vi behåller dina personuppgifter, som kommit oss tillhanda i och med din anmälan, till och med nästa års evenemang. Detta för att kunna bjuda in dig till e-legitimationsdagarna 2022. Visar det sig att du inte vill delta då så kommer dina uppgifter i och med detta att raderas. Informationen du anger när du tar kontakt via mail kommer att hanteras och lagras så att vi kan kontakta dig och besvara din förfrågan.

2. LAGLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För att samla in och hantera personuppgifter krävs så kallad laglig grund, det vill säga att det finns stöd i lagen för att vi ska få göra det. E-legitimationsdagarna behandlar personuppgifter utifrån två lagliga grunder: samtycke och intresseavvägning.

Den första innebär att vi i samband med registrering inhämtar ditt samtycke till att vi får behandla personuppgifter om dig överhuvudtaget, såsom namn och efternamn, mailadress, titel och vilken organisation du tillhör. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska veta vilka individer och roller som är anmälda och vilka andra vi ännu måste kommunicera med, samt för att kommunicera med dig personligen. Dessutom prickar vi av alla föranmälda deltagare när de anländer till e-legitimationsdagarna, båda av säkerhetsskäl och för att hantera logistiken med alla deltagare.

Den andra lagliga grunden innebär att vi, utöver ditt samtycke, anser oss ha berättigade intressen att behandla dina uppgifter för vissa ändamål, bland annat för att kunna skicka dig en inbjudan till nästa års e-legitimationsdag, men även för att ge dig tillgång till en app som gör att du kommer att kunna se vilka de andra deltagarna är samt boka möte med dem om du vill.


3. INFORMATIONSSÄKERHET

E-legitimationsdagarna är noga med säkerheten runt personlig information. Information lagras på ett säkert sätt och i servrar inom EU:s gränser. Endast personer med särskilda rättigheter kommer åt informationen, och alla är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. I särskilda fall, och endast med ditt godkännande, kan vi dela information om dig med våra samarbetspartners som vi jobbar med för att tillhandahålla tjänster till dig.

4. TILLGÅNG TILL INFORMATION

Du har alltid rätt att begära ut informationen som vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på info@elegdagarna.se. Vi ser då till att du får en kopia på informationen vi har om dig, ett så kallat registerutdrag. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat.

Du kan när du vill kontakta e-legitimationsdagarna för att begära ut, korrigera eller få radera personlig information som vi har lagrad om dig.


5. KORRIGERING OCH BORTTAGNING AV INFORMATION

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att Freja eID Group AB längre lagrar din information, är du välkommen att kontakta oss så raderar vi den.

6. NÄR GÄLLER DENNA INTEGRITETSPOLICY?

Vår Integritetspolicy gäller för webbplatsen www.elegdagarna.se samt vid anmälan till e-legitimationsdagarna 2020/21 och i våra egna kanaler såsom nyhetsbrev och andra digitala utskick. Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår Integritetspolicy.

7. UPPDATERINGAR

Vi kan komma att göra ändringar i vår Integritetspolicy för att förbättra och förtydliga innehållet i den. Du kan alltid få tillgång till den senaste versionen av vår Integritetspolicy på vår webbplats.

8. KONTAKT OCH FRÅGOR

Om du har frågor om Integritetspolicyn, och om e-legitimationsdagarnas lagring och hantering av information, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud:

Skicka ett mail till bokning@elegdagarna.se

Eller ring till telefonnummer: 073-330 91 09