Viktoria Hagelstedt

Leveransledare för samordna digital utveckling på DIGG och Nationell samordnare för Single Digital Gateway

Viktoria har lång erfarenhet av samverkansarbete som E-delegationen och eSam, men har också arbetat för att driva på digitaliseringen och kundnytta i myndigheter som CSN. Evigt nyfiken på nya vägar för att förenkla och ifrågasätta stuprör inom och mellan organisationer. Brinner för att se positiv förändring hos människor.