eID för medarbetare

När: onsdagen den 30 september

Tid: kl 1300 - kl 1400


Privatpersoners möjlighet att använda eID har stått i fokus i många år. Nu pågår en förstudie om eID för medarbetare under ledning av DIGG. Arbetet bedrivs inom ramen för ett regeringsuppdrag om effektiv informationsutbyte som DIGG har i samverkan med andra myndigheter.


Eva Sartorius är uppdragsledare och hon kommer att berätta om förstudiens slutsatser och förslag så här långt. Det finns fortfarande chans att påverka arbetet. Ett utkast till förstudierapport "eID för medarbetare" finns publicerat här