ANMÄL DIG NU!

Den digitala transformationen förändrar samhället och därmed även den offentliga sektorn i grunden. Identiteten är lika viktig i det digitala samhället som i det fysiska. Via en digital identitet möjliggörs ett välfungerande utbyte mellan medborgare, tjänsteutövare och kommuner, landsting, myndigheter och även privata utförare av offentliga tjänster.


E-legitimering är med andra ord en nyckelförutsättning för att framgångsrikt kunna digitalisera Sverige. Under två dagar samlar vi ett brett nätverk av samverkanspartners och experter i ämnet, från såväl leverantörssidan som från det offentliga, för att synliggöra sammanhang kring digitaliseringen ur ett svenskt-, nordiskt-, europeiskt och globalt perspektiv.

FÖR DIG SOM DIGITALISERAR SVERIGE

Nu arrangeras e-legitimationsdagarna, för nionde året i rad, den 26-27 mars 2020. Konferensen är ett samarbete mellan privat och offentlig sektor med målet att utbilda och inspirera kring lösningar som skapar ett inkluderande och säkert digitalt samhälle.

Syftet med konferensen är att skapa en bred förståelse bland alla aktörer inom den offentliga sektorn om

  • Varför digital identitet, integritet och tillgänglighet är en förutsättning för en framgångsrik digitalisering.
  • Hur alla delar hänger ihop.
  • Vad man behöver göra för att lyckas.

26-27 MARS

folkets hus

stockholm


Urval av talare 2020


Joni Brennan

President - Digital ID & Authentication Council of Canada

Generaldirektör - DIGG

Peter Larsson

Seniorrådgivare - Sveriges Ingenjörer

PETTERI IHALAINEN

Senior Specialist - National Cyber Security Center, Finland

ANN-MARIE EKLUND LÖWINDER

Säkerhetschef - Internetstiftelsen

Mithra sundberg

Head of e-krona pilot devision - Sveriges Riksbank

LEna Nilsson

IT-direktör - Domstolsverket

Renée SKIVER

IT-upphandlare vid Statens Inköpscentral - Kammarkollegiet

Vitaly Friedman

Creative Lead - Smashing Magazine

mikael westberg

Rättschef - Försäkringskassan

Jan Lundh

Ramavtalsansvarig - Kammarkollegiet

Moderator Per Mosseby

Per Mosseby har en bakgrund som internetentreprenör, kommun- och landstingspolitiker och direktör för digitaliseringen på Sveriges kommuner och landsting. Idag arbetar han som senior rådgivare och är styrelseordförande för doktor.se.