ANMÄL DIG NU!

Den digitala transformationen förändrar samhället och därmed även den offentliga sektorn i grunden. Identiteten är lika viktig i det digitala samhället som i det fysiska. Via en digital identitet möjliggörs ett välfungerande utbyte mellan medborgare, tjänsteutövare och kommuner, landsting, myndigheter och även privata utförare av offentliga tjänster.


E-legitimering är med andra ord en nyckelförutsättning för att framgångsrikt kunna digitalisera Sverige. Under två dagar samlar vi ett brett nätverk av samverkanspartners och experter i ämnet, från såväl leverantörssidan som från det offentliga, för att synliggöra sammanhang kring digitaliseringen ur ett svenskt-, nordiskt-, europeiskt och globalt perspektiv.


JUST NU: EARLY BIRD 2 DAGAR FÖR 3990:-

FÖR DIG SOM DIGITALISERAR SVERIGE

Nu arrangeras e-legitimationsdagarna, för nionde året i rad, den 10-11 september 2020. Konferensen är ett samarbete mellan privat och offentlig sektor med målet att utbilda och inspirera kring lösningar som skapar ett inkluderande och säkert digitalt samhälle.

Syftet med konferensen är att skapa en bred förståelse bland alla aktörer inom den offentliga sektorn om

  • Varför digital identitet, integritet och tillgänglighet är en förutsättning för en framgångsrik digitalisering.
  • Hur alla delar hänger ihop.
  • Vad man behöver göra för att lyckas.


10-11 september

folkets hus

stockholm


Urval av talare 2020

UPPDATERAS REGELBUNDET


President - Digital ID & Authentication Council of Canada

fredrik lindström

Författare, komiker och programledare

Generaldirektör - DIGG

Statssekreterare hos Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Säkerhetschef - Internetstiftelsen

EU Director-General for the European Commission’s IT-Department, DIGIT

Teknik- och säkerhetschef - Microsoft

Statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren

Moderator Per Mosseby

Per Mosseby har en bakgrund som internetentreprenör, kommun- och landstingspolitiker och direktör för digitaliseringen på Sveriges kommuner och landsting. Idag arbetar han som senior rådgivare och är styrelseordförande för doktor.se.