Dag 2
May 12, 2022 12:10 PM

BLOCKCHAIN-TEKNIKEN PANELSAMTAL

Ett panelsamtal om Blockchain-tekniken

Speaker:
David Magård
Strateg på Bolagsverket
Patrik Andersson
VD på Priva Innovation AB
Lars Dobos
Företagare, kryptoevangelist & journalist på CryptoSlate
Leif Johansson
Enhetschef på Sunet Infrastrukturtjänster / Moderator Elegdagarna