Day 2
May 12, 2022 11:40 AM

DITITALAIDENTITETER FÖR IOT

Internet of Things är inte lägre bara ett ”buzzword”, allt fler maskiner,apparater och saker är uppkopplade. Men precis som människor måste ha enidentitet för att kunna verka i den digitala världen måste saker ha det också.Och vad gör vi när de mänskliga och maskinella identiteterna måste börjasamspela på allvar?

Denna presentation är på engelska.

Speaker:
Shahid Raza
DIRECTOR OF CYBERSECURITY - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
Mer info

Urval av andra föredrag

Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM
DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Daniel Akenine - Teknikchef för Microsoft i Sverige och ledamot Digitaliseringsrådet

Day 1
Nov 12, 2020 1:00 PM
DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG

Day 1
May 11, 2022 10:10 AM
ETT DIGITALT EUROPA

Inom kort presenteras talare