Dag 2
May 12, 2022 11:40 AM

DIGITALA IDENTITETER FÖR IOT

Internet of Things är inte lägre bara ett ”buzzword”, allt fler maskiner,apparater och saker är uppkopplade. Men precis som människor måste ha en identitet för att kunna verka i den digitala världen måste saker ha det också. Och vad gör vi när de mänskliga och maskinella identiteterna måste börja samspela på allvar?

Denna presentation är på engelska.

Speaker:
Shahid Raza
Director of Cybersecurity at Rise Research Institues of Sweden