Dag 2
May 12, 2022 11:10 AM

EID FÖR MEDARBETARE

Det finns sektorsövergripande behov av att logga in över organisationsgränser. Är det möjligt att kostnadsfritt inkludera e-tjänstelegitimationer som inloggningsmöjlighet? Måste personnummer överföras när medarbetare identifierar sig? Kommer det att vara tillåtet att använda privata e-legitimationer på jobbet? Och hur vet man att en e-tjänstelegitimation går att lita på? Under detta pass får du höra vilket stöd och rekommendationer DIGG ger för användning av e-tjänstelegitimationer i offentlig förvaltnings e-tjänster. Du får även tips om några krav som ni som arbetsgivare kan ställa vid anskaffning av e-tjänstelegitimationer till personalen.

Speaker:
Eva Sartorius
Uppdragsledare på myndigheten DIGG