Dag 2
May 12, 2022 9:30 AM

FRAMTIDENS DIGITALA FULLMAKTER

Ett lightning talk om framtidens digitala fullmakter - vi har framgångsrikt byggt vår digitalisering på det faktum att individer kan identifiera sig elektroniskt – som individer och representanter för sig själva. Men så fort man kommer utanför individens sfär uppstår problem. För att ta digitaliseringen till nästa steg måste vi skapa lösningar för hur firmatecknare identifierar sig, hur gode män kan representera individer digitalt och hur föräldrar kan företräda sina barn på ett säkert sätt i den digitala världen. Vilka möjligheter står till buds och hur bör vi ta oss an detta problem?

Speaker:
David Magård
Strateg på Bolagsverket
Carl Jarnling
Chef för enheten invånartjänster, E-hälsomyndigheten
Peter Sporrstedt
Grundare Optio AB