Day 1
May 11, 2022 10:10 AM

ETT DIGITALT EUROPA

EU har skapat ett gränslöst Europa med frihandel och en gemensam marknad. Men hur skall dessa principer fungera när världen digitaliseras i rask takt? Ochvad händer med den fria rörligheten när det istället för landsgränser skapas”digitala” gränser mellan olika länder? Är kanske identiteten nyckeln till framgångsrik digitalisering på europeisk nivå?

Speaker:

Urval av andra föredrag

Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM
DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Daniel Akenine - Teknikchef för Microsoft i Sverige och ledamot Digitaliseringsrådet

Day 1
Nov 12, 2020 1:00 PM
DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG

Day 1
May 11, 2022 11:20 AM
DIGITALT SÅ IN I NORDEN - FINLAND

Digitalt så in i Norden – Finland