Dag 2
May 12, 2022 2:45 PM

ÖVERLÄMNING DAG 2

Johan Henrikson VD på Freja summerar och gör en överlämning till DIGG för nästa års arrangemang

Speaker:
Johan Henrikson
VD på Freja eID