Dag 1
May 11, 2022 3:20 PM

PANELSAMTAL E-LEGUTFÄRDARE

Utmaningar, möjligheter och framtidsspaningar med Sveriges e-legutfärdare

Speaker:
Johan Eriksson
VD Finansiell ID-Teknik på BankID
Johan Henrikson
VD på Freja eID
Mats Mägiste
Head of Emerging Technologies på Telia
Kristian Honkanen
Field marketing manager på Thales DIS & AB Svenska Pass
Dan Bergvall
Chef för sektionen Infrastrukturtjänster på Inera
Magnus Enmarker
Arkitekt/Representant EFOS