Dag 2
May 12, 2022 12:10 PM

SINGLE DIGITAL GATEWAY - EN GEMENSAM DIGITAL INGÅNG TILL EUROPA

DIGG är nationella samordnare för införandet av EU-förordningen om en gemensam digital ingång till Europa (ofta kallad Single digital gateway - SDG). SDG ska förenkla för människor och företag som vill leva och verka inom EU genom att ge tillgång till information och digitala tjänster på samma sätt för såväl EU-medborgare som för medborgare i det egna landet. Det innebär att privatpersoner och företagare inom EU redan 2023 ska kunna använda sin nationella e-legitimation i andra EU-länder för att utföra ärenden helt digitalt inom ett antal utpekade områden. Samtidigt ställs krav på att endast behöva lämna uppgifter en gång till myndigheter inom EU (den s.k. engångsprincipen) och att myndigheterna ska kunna utbyta information med varandra helt automatiserat på användares begäran. Vilka krav ställer detta på fungerande e-legitimering över landsgränser via eIDAS?

Speaker:
Sven-Erik Ceedigh
IT-specialist Digital utveckling på DIGG