Dag 2
May 12, 2022 10:40 AM

E-TJÄNSTELEGITIMATION - CASE STUDY MALMÖ STAD

Mobilitet och tjänstelegitimation är starkt efterfrågad bland Malmö stads medarbetare i deras tjänsteutövning. Men vad innebär det för medarbetarna att enkelt kunna logga in i verksamhetssystem, kunna digitalt signera, att kunna förflytta sig och samtidigt arbeta säkert? Hur skapar vi tillit och trygghet för medarbetare och de vi möter? Är tekniken ett hinder och vilka utmaningar möter vi på vägen?

Speaker:
Madeleine Davidsson
Projektledare, IT & Digitalisering Malmö stad