Day 2
May 12, 2022 10:40 AM

TJÄNSTELEGITIMATION - HÄVSTÅNGEN FÖR DEN INTERNA DIGITALISERINGEN

I takt med digitaliseringen inom offentlig sektor har tjänstelegitimationenseglat upp som en allt viktigare fråga. Skall den vara kortbaserad eller mobil?Skall man få använda sin privata e-legitimation? Vilka tjänster skall man kommaåt med den? Vilka LOA-krav gäller egentligen? I den härsessionen lyfter vi frågorna från ett verksamhetsperspektiv och hjälper dighitta svaren till dina utmaningar.

Speaker:
Kristofer Von Beetzen
CHIEF PRODUCT OFFICER - FREJA EID
Mer info

Urval av andra föredrag

Day 2
Nov 12, 2020 10:00 AM
DIGITAL INTEGRITET – FRIHET ELLER FÄNGELSE?

Daniel Akenine - Teknikchef för Microsoft i Sverige och ledamot Digitaliseringsrådet

Day 1
Nov 12, 2020 1:00 PM
DEN SVENSKA MODELLEN

Anna Eriksson - Generaldirektör DIGG

Day 1
May 11, 2022 10:10 AM
ETT DIGITALT EUROPA

Inom kort presenteras talare