Daniel Akenine

teknik- och säkerhetschef - Microsoft

Daniel Akenine arbetar som teknik- och säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat tekniska policyfrågor och säkerhetsfrågor. Han arbetar också globalt i olika standardiseringsorgan med att utveckla IT-standarder och blev 2015 utnämnd till IASA Fellow, en av världen främsta utmärkelser inom IT-arkitektur. Daniel är även en av tio ledamöter i regeringens digitaliseringsråd som leds av digitaliseringsministern. På sin fritid är Daniel en roman och fackboksförfattare med ett flertal böcker kring personlig integritet, IT-arkitektur och molnet i sin bibliografi