Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sebastian de Toro

Statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Ansvarsområde

  • Energi och digitalisering


Utbildning:

  • Utbildning Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm 1995–2001


Befattningar och uppdrag:

  • Statssekreterare, Infrastrukturdepartementet 2019 - pågående
  • Utredare och LO-ekonom, LO 2014–2019 Huvudsekreterare, Utredningen om överskuldsättning 2012–2013
  • Politisk sekreterare, Socialdemokraternas riksdagskansli 2007–2011
  • Politisk sakkunnig, Finansdepartementet 2003–2006
  • Politiskt sekreterare, Socialdemokraterna i SLL 2002 Konsult, McKinsey & Co 2001