Chef för enheten invånartjänster, E-hälsomyndigheten

Carl Jarnling

Carl Jarnling är enhetschef för invånartjänster på E-hälsomyndigheten sedan 2016. Han ansvarar för tjänsterna Covidbevis, Läkemedelskollen samt den kommande tjänsten E-recept över landsgränser. Utöver det driver han innovationsfrågor samt leder och/eller medverkar i utredningar och regeringsuppdrag vid myndigheten. Carl har senaste året arbetat med att i rekordfart utveckla och sjösätta tjänsten Covidbevis och därmed samlat mycket erfarenheter av vad som fungerar i Sveriges digitala infrastruktur och även vad som saknas. Han har tidigare bland annat ansvarat för förstudien om digitala vaccinationskort, patientöversikter vid utlandsvård samt personligt hälsokonto. Han har ett särskilt intresse för behovs- och designdriven utveckling av e-hälsotjänster samt policyutveckling inom området. Carl har en magisterexamen i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet kombinerat med kurser i IT och management. Han har innan E-hälsomyndigheten arbetat som strategi- och managementkonsult på IBM med inriktning mot hälso- och sjukvård, läkemedelsindustri och offentlig verksamhet - och innan dess som projektledare och senare chef för projektkontoret på Karolinska Institutets universitetsförvaltning.

Speaking at:
No items found.