Chef för sektionen Infrastrukturtjänster på Inera

Dan Bergvall

Dan Bergvall arbetar som chef för sektionen Infrastrukturtjänster på Inera. Han leder bland annat arbetet med utveckling och förvaltning av Identifieringstjänst SITHS samt Underskriftstjänsten. Med en lång bakgrund från it inom läkemedelsindustrin och att driva en projektavdelning med Sveriges industrier som marknad, är säkerhet, kvalitet samt att få till organisationskraften hos medarbetarna, områden som Dan fokuserar på.

Speaking at:
No items found.