Utvecklingsdirektör och chef för Avdelningen för domstolsutveckling på Domstolsverket

Klara Lutti

Ansvarar för att driva och stödja domstolarnas arbete med att utveckla kärnverksamheten.

Speaking at:
No items found.